..::: UKL-TRADE Agencja Ubezpieczeniowa :::.........................
STRONA GŁÓWNA OFERTA KONTAKT
   Witamy w naszym serwisie ubezpieczeniowym.


..::: UKL-TRADE Agencja Ubezpieczeniowa :::.........................


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel/fax (022) 615-22-86
tel. 0602-171-996
OFERTA


Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (tzw. Odpowiedzialność cywilna (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych)
 • Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń, zniszczeń i kradzieży Autocasco
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w zagraniczne tablice rejestracyjne za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC graniczne)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zaopatrzonych w polskie tablice rejestracyjne za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  (OC Zielona Karta)
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (NNW komunikacyjne) 

Ubezpieczenia osobowe

 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków krajowych osób fizycznych.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowo - wychowawczych.
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance za granicą .
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sportowców.
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia cudzoziemców.

Ubezpieczenia finansowe

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja zapłaty długu celnego
 • Gwarancja akcyzowa  

Ubezpieczenia majątkowe

 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • Ubezpieczenie robót budowlano - montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 • Ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego
 • Ubezpieczenie domków letniskowych
 • Obowiązkowe ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • Ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie zwierząt od padnięcia lub uboju z konieczności
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie krajowym
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC Spedytora
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika jachtu śródlądowego
 • Ubezpieczenie jachtów śródlądowych od uszkodzeń i zniszczeń

..::: UKL-TRADE Agencja Ubezpieczeniowa :::.........................
    Copyright UKL-TRADE © 2007.